Home / Eυκαιρίες

Eυκαιρίες

Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Βουλγαρία

Μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία έγινε μέρος της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών για ανάπτυξη των επιχειρήσεων, των μεταφορών, της ενέργειας και της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων.Η Βουλγαρία έχει γίνει ένας απο τους πιο επιθυμητούς και προτιμώμενους προορισμούς των Ευρωπαίων επιχειρηματιών.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της Βουλγαρίας μπροστα σε άλλες χώρες ειναι:

  • Φορολογικά πλεονεκτήματα

Οι φόροι της Βουλγαρίας είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα είναι συγχρονισμένη με αυτήν της κοινότητας. Οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν ως στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Η δημιουργία ειδικών νόμων έχει ως στόχο την προσέλκυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η Βουλγαρία έχει έναν από τους χαμηλότερους φόρους στην ΕΕ: 10% εταιρικό φόρο, 0% φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για επενδύσεις σε περιοχές με υψηλή ανεργία, το 10% φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ΦΠΑ 20%, ποσοστά 50% για επενδύσεις σε νέα μηχανήματα και εξοπλισμό . Ευέλικτο ΦΠΑ για τα επενδυτικά σχέδια, τα εισαγόμενα μηχανήματα και αγορά εξοπλισμού αξίας άνω των € 5.000.000, η Βουλγαρία παρέχει 2 χρόνια απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές του εξοπλισμού. Σταθερούς φόρους και μακροοικονομική σταθερότητα (CBA, χαμηλό εξωτερικό χρέος) είναι οι κύριοι λόγοι για την ίδρυση υποκαταστημάτων πολλών επιχειρήσεων από την Κεντρική Ευρώπη στην Βουλγαρία.

  • Επιχειρήσεις διαχείρισης

Η δημιουργία μιας εταιρείας στην Βουλγαρία διαρκεί μόνο λίγες ημέρες. Το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται είναι 1 ευρώ. Η καταχώρηση των επιχειρήσεων γίνεται για μια εβδομάδα. 2

 

  • Αποφυγή της διπλής φορολογίας

Η Βουλγαρία έχει τις υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες με περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

  • Η μακροοικονομική σταθερότητα

Εκτός από ένα σταθερό νόμισμα και ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα η Βουλγαρία βρίσκεται σε μια σχετικά υψηλή οικονομική σταθερότητα. Αυτό φαίνεται και στον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας, ο οποίος αξιολογεί το μακροοικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας.

  • Χαμηλά διοικητικά τέλη και βραχύτερες προθεσμίες για τις διοικητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον Κώδικα η διοικητική πράξη εκδίδεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγής. Για την έκδοση ενός εγγράφου σχετικά με την αναγνώριση, άσκηση ή την εξαγορά των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, καθώς και η άρνηση χορήγησης του εγγράφου αυτού), εκδίδεται μέσα σε 7 ημέρες.

  • Οι επιχειρηματικές διεργασίες σε χαμηλά επίπεδα

Η ενοικίαση και οι τιμές πώλησης της ακίνητης περιουσίας κυμαίνονται σε πολύ ελκυστικά επίπεδα. Η Βουλγαρία έχει άριστα καταρτισμένους ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να προσληφθούν με μερικές από τις χαμηλότερες πληρωμές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφεύγοντας μια σειρά από διοικητικές διαδικασίες για την αλλαγή του καθεστώτος της γης, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώνει την υπάρχουσα υποδομή όπως και άδεια οικοδομήσης. Η Βουλγαρία έχει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές εργασίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο ελάχιστος ακαθάριστος μισθός στη χώρα είναι 360 λέβα. Από τον Ιανουάριος του 2016, ο κατώτατος μισθός θα είναι 420 λέβα. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο μέσος μισθός των μισθωτών είναι 680 – 720 λέβα.

Η βουλγάρικη νομοθεσία προστατεύει τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πνευματικά δικαιώματα. Ο νόμος αντιμετωπίζει ισότιμα ξένους και ντόπιους επενδυτές. Δεν υπάρχουν τελωνεία ή ποσοτικοί περιορισμοί εντός της ΕΕ. 3

 

Ακόμα ένα πλεονέκτημα είναι η απλοποιημένη διαδικασία στη διοίκηση επιχειρήσεων για εξαγωγές σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Ευρωπαϊκά Ταμεία

Ως μέλος της ΕΕ, η Βουλγαρία χρησιμοποιεί κεφάλαια από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και άλλα προγράμματα. Τα κεφάλαια που διανέμονται μεταξύ των διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι: Ανταγωνιστικότητα, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Μεταφορών, η διοικητική ικανότητα, Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια Προγράμματος.

  • Άριστη γεωγραφική θέση

Η Βουλγαρία βρίσκεται σε τοποθεσία κλειδί ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, κοντά σε σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες και ελάχιστη διαφορά σε ζώνες ώρας. Στη χώρα περνάνε 5 πανευρωπαϊκόι διάδρομοι μεταφορών, οι οποίοι αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του εμπορίου. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών. 4

Comments are closed.